KDO JSME

Toto je náš příběh

Začalo to touhou vytvořit místo, kde budou pohřby probíhat jinak - v přírodě, s dostatkem času a se zapojením blízkých. Rozloučení,  která naplňují potenciál léčivého rituálu. Místo je stále ve fázi vzniku, rozloučení v přírodě však děláme často - kdekoliv se souhlasem majitele pozemku. 

Ve chvíli, kdy jsem začali taková rozloučení dělat, přišla setkání s rodinami, kde - kdyby měli dostatek informací a podpory ve správný čas - mohlo vše proběhnout jinak.

Proto jsme začali poskytovat podporu rodinám, kde někdo umírá. 

Jednou za rok pořádáme K smrti dobrý festival, aby se informace dostaly včas k co nejvíce lidem. Zveme inspirativní hosty, kteří se smrti dotkli - nebo v rámci své profese dotýkají - zblízka.

Pro všechny, které zajímá téma smrti, umírání, doprovázení a vlastní konečnosti pořádáme pravidelná setkání K smrti dobrý kafe. Často přijdou i pozůstalí, kteří nás svou zkušeností inspirují a dodávají naději. 


Jana Slavíčková - jednatelka, terén
Jana Slavíčková - jednatelka, terén
Hanka Slavíková - terapeutka, Dula Duše
Hanka Slavíková - terapeutka, Dula Duše
Kristýna Cnotová - grafika, technická podpora
Kristýna Cnotová - grafika, technická podpora
Michaela Plecháčková - hudba
Michaela Plecháčková - hudba

VE SPOLKU SE POTKÁTE S:

Janou Slavíčkovou -  skvělou organizátorkou, poradkyní pro pozůstalé. Stojí za perinatální poradnou a je duší akce K smrti dobrý festival a K smrti dobrý kafe. Doprovází, organizuje poslední rozloučení, domlouvá hosty na festival, tvoří obsah na webu a Fb.

Hankou Slavíkovou - zkušenou terapeutkou, provází při prenatální ztrátě a je Dulou Duše. Ve spolku působí jako externistka.

Míšou Plecháčkovou - hudebnicí tělem i duší. Doprovází hudebně poslední rozloučení, spolu s manželem Danym je také technickou oporou.

Kristýnou Cnotovou -  externí spolupracovnicí a grafičkou, která vysekne logo festivalu stejně elegantně jako nádherné smuteční oznámení.