Doprovázení

05.01.2022

Jak to prakticky probíhá? 

Při úvodní 15 minutové konzultaci zdarma si ujasníme vaše potřeby a jak vám můžeme být nápomocni. 

Nejčastěji řešíme: 

V DOBĚ PŘED:

  • zorientování v celé situaci, komunikace v rodině, ujasnění očekávání, plánu péče, dříve vyslovené přání, poslední přání
  • ve chvíli, kdy komunikace vázne vstoupíme v roli mediátora a podpoříme vás ve zdravém rozhodování 
  • předestřeme paletu možností a vy si vybíráte, co vám ladí a čemu se raději vyhneme
  • v případě potřeby vás propojíme na další organizace či profesionály, kteří mohou pomoci

V DOBĚ ÚMRTÍ:

  • vaše podpora v opečování těla zesnulého - tzv. poslední služba (pokud s to přejete)
  • praktické úkony kolem organizace pohřbu
  • podpoříme vás v tom, abyste se rozloučili v souladu s osobností a přáním vašeho blízkého a současně tak, aby i vám vše dalo smysl a oporu v procesu truchlení

Tyto služby fakturujeme dle ceníku platného od 1. 1. 2022.