Přírodní pohřebnictví a Ze Mě Země

Rozvíjíme  přírodní pohřebnictví na Moravě a ve Slezsku.

Co pojmem „přírodní pohřebnictví“ vlastně myslíme?

  • pohřbívání v souladu a s respektem k přírodě, bez plastových květin a věnců, pod širým nebem, třeba v recyklovatelné, papírové či proutěné urně
  • rozloučení, které může probíhat jak v rámci hřbitova na místě vyhrazeném pro tento ekologický způsob ukládání ostatků, tak i mimo něj. Třeba na vaší zahradě, nebo na jiném místě, které zesnulý člověk miloval.
  • navrácení se k přirozenému začlenění smrti do koloběhu života, ať už jde o doprovázení umírajících, přípravu posledního rozloučení „na míru“, vlastní rituál, nebo prostor pro zármutek

O nás

Jsme nezisková organizace tvořena společenstvím podobně smýšlejících lidí. Vnímáme i jiné možnosti, jak se rozloučit se svými blízkými a jak přistupovat k pohřbům.  Působíme na Moravě a ve Slezsku, konkrétně v Ostravě a Olomouci.

Celosvětově narůstá hnutí, které hledá způsoby a cesty, jak do rozloučení s našimi milovanými vrátit intimitu a hlubokou lidskou zkušenost.  A my chceme svou malou troškou k tomuto procesu přispívat. 

Jsme v začátcích, v tuto chvíli jsme ve fázi hledání vhodného místa pro vznik přírodního hřbitova, jednáme s úřady jednotlivých městských obvodů a přilehlých obcí.

Ale už teď vám nabízíme alternativy, jak se dá poslední rozloučení pojmout jinak a pomoci s přípravou posledního rozloučení.

Na rok 2019 plánujeme  několik workshopů se zajímavými hosty, v listopadu roku 2019 pak chceme uspořádat dvoudenní festival o smrti a umírání.

Cítíte-li touhu se k nám připojit, pomoci radou či zkušeností, neváhejte nás kontaktovat.

Vzorem, inspirací a podporou nám je spolek Ke kořenům, děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Naše služby

S čím můžeme pomoci již nyní a proč nás kontaktovat:

  • pomáháme lidem nalézt jejich vlastní způsob, jak se rozloučit a doprovodit zemřelého
  • můžeme pomoci s přípravou a vedením posledního rozloučení,  ať už bude probíhat kdekoliv
  • chceme zvyšovat povědomí o alternativních možnostech pohřbu a jejich organizaci – princip zapojení pozůstalých do celého procesu (ve světě užívaný pojem „Do it yourself“)
  • podporujeme vyjádření posledních přání, která se mohou stát „světlem ve tmě“  pro pozůstalé při organizaci posledního rozloučení. To pak má potenciál být opravdu jedinečnou událostí v souladu jak s osobností zemřelého, tak i s přáním pozůstalých.
  • doprovázíme umírající jejich procesem, pomáháme lidem se zorientovat v jejich možnostech a právech

 

Kontakt

Ostrava:

Jana Slavíčková (slavice@zemezeme.eu)
+420 731 600 301
Jednatelka, poslední rozloučení, doprovázení umírajících a pozůstalých

Martina Vaculíková (vaculikova@zemezeme.eu)
+420 725 210 888
koordinátorka činností Ostrava, poslední rozloučení, doprovázení umírajících a pozůstalých

Beáta Kapošváry (kaposvary@zemezeme.eu)
+420 731 608 142
koordinátorka činností Ostrava, komunikace s médii

Olomouc:

Libuše Bečicová Vaňková (libuse@zemezeme.eu)
+420 775 150 771
koordinátorka činností Olomouc, poslední rozloučení

 

 

 

Pokračovat ve čtení „Kontakt“